Posities

Je plaats aan de pokertafel is enorm belangrijk bij het nemen van beslissingen. De meeste beslissingen maak je namelijk op basis van de acties van je tegenstanders en het is dus belangrijk dat je zoveel mogelijk informatie krijgt. De speler die als eerste aan de beurt is, moet als het ware verplicht informatie over zijn kaart prijsgeven. De andere spelers kunnen met de informatie die ze gedurende het spel verzamelen een veel betere afweging maken over hoe ze moeten handelen.

 

Bij poker wordt onderscheid gemaakt tussen

 Blinds en early position

De 'blinds' hebben eigenlijk de slechts mogelijke positie aan tafel. Als je blind bent, moet je extra voorzichtig zijn met je overwegingen.

 

Middle position

Je hebt nu informatie over de spelers voor je, maar er zijn nog meer spelers die na jou komen. Zij kunnen beslissingen nemen op basis van wat jij doet.

 

Late position

De dealer en de andere pokerspelers die op een late positie zitten hebben een prima uitgangspunt, want ze beschikken over veel informatie. Daardoor hebben ze meer mogelijkheden, zelfs als ze wat mindere kaarten hebben. De dealerbutton verschuift iedere keer een plaatsje naar links en je positie dus ook. Als je in deze positie zit, moet je er optimaal van zien te profiteren

Wie wint?

- -High Card

Vijf kaarten die geen enkele reguliere combinatie vormen. De hoogste kaart bepaalt de waarde van de hand. De rangvolgorde is: aas, heer, vrouw, boer, tien, negen, acht, zeven, zes, vijf, vier, drie twee. Als meerdere spelers een gelijke kaartwaarde hebben, beslist de waarde van de tweede, derde,vierde of vijfde kaart.

 

- One Pair

Twee gelijkwaardige kaarten. Bij gelijke combinatie is de waarde van de derde, vierde of vijfde kaart bepalend. Bij meerder meerdere Two Pair anden, beslist de waarde van het hogoste paar.

 

- Three of a kind

Drie gelijkwaardige kaarten. Bij meerdere Three of a Kind handen beslist de hoogste combinatie.

 

- Straight

Vijf opeenvolgende kaarten die niet van dezelfde soort zijn. De aas mag kan als hoogste of laagste kaart gebruik worden. Bij meerdere Straight handen beslsit de

hoogste kaart.

 

- Flush

Vijf kaarten van dezelfde soort die geen Straight vormen. Bij meerdere 'Flush' handen beslist de hoogste kaart, daarna de tweede, derde, vierde of vijfde kaart.

 

- Full House

Een combinatie van Three of a Kind en een Pair. Bij meerdere 'Full House' handen beslist de hoogste 'Three of a Kind'.

 

- Four of a Kind

Vier gelijkwaaardige kaarten. Bij meerdere' Four of a Kind' handen beslist de hoogste combinatie.

 

- Straight Flush

Vijf opeenvolgende kaarten van dezelfde soort. Bij meerdere 'Straight Flush' handen beslist de hoogste kaart.

 

- Royal Flush

Aas, heer, vrouw, boer en tien  van dezelfde soort.